dr_trollin: (Default)
[personal profile] dr_trollin

ПАМ'ЯТІ УЧИТЕЛЯ
Korczynski Michael 1990

5 серпня 2010 року на 92-му році життя відійшов у вічність найстарший абсольвент/випускник (1941) та викладач (1941 - 1944) нашої кафедри професор Корчинський Михайло Михайлович.

Дві дати обмежують життя людини і різною між ними буває часова та змістова відстань. Михайлові Михайловичу Господь Бог повною мірою уділив і першого, і другого. Хай пухом буде йому земля і вічною наша пам`ять про цю визначну людину.

Михайло Корчинський народився 11 квітня 1918 року у Києві в родині відомого політичного діяча УНР, Державного Секретаря (Міністра Ради Міністрів) в Урядах Остапенка та Огієнка, - Корчинського Михайла Агафоновича.

Дитинство і юність минули у Львові, де він був відомим діячем українського кооперативного руху. З 1936 року пройшов повний курс інженера-металурґа під керівництвом проф. Є.Перхоровича, учня відомого українського вченого-металознавця Івана Фещенка-Чопівського. Диплом інженера-механіка Львівської політехніки отримав у 1941 році. Після війни опинився в англійській зоні окупації Німеччини, а з початку 50-х років - у США. Солідність професійної підготовки та високий авторитет нашої Школи допомогли молодому інженеру дуже швидко влаштуватись на престижну посаду. "Я прийшов сюди гнаним і був звідси вигнаним, але Львів дав мені все, щоб гідно чутись у цілому світі"- так оцінює М.М. Корчинський цей найдраматичніший, а разом з тим - найсвітліший і найефективніший період свого життя.

У Сполучених Штатах Америки він працював на посадах інженера-дослідника та керівника відділу в лабораторії дослідження металів корпорації Union Carbide. Наступним етапом у його кар'єрі металурга була робота у корпорації Jones & Laughlin Steel (тепер це компанія LTV), де п. Корчинський посів посаду директора з наукових досліджень. Після дванадцяти років на запрошення корпорації Union Carbide він обійняв посаду директора з питань розробки сплавів. З 1986 року працює консультантом з металургії у корпорації Strategic Minerals.

Наукова й виробнича діяльність Корчинського у царині дослідження фізико-металурґійних процесів характеризується вивченням широкого кола питань. Його перші роботи були присвячені розробці сталей для використання при екстремально низьких й високих температурах, високолегованих сплавів, тугоплавких металів, проблемам виробництва ядерного палива методами порошкової металургії. У корпорації Jones & Laughlin його діяльність була спрямована на керування науковими роботами та виробничо-комерційними проектами. Ним були виконані різноманітні вдосконалення процесів виробництва сталей, такі як прискорене охолодження штрипсів чи металургійний контроль форми неметалевих включень. Корчинський усіляко сприяв проведенню наукових досліджень та запровадженню у виробництво нового класу високоміцних мікролегованих сталей. На посаді директора з питань розробки сплавів він відповідав за укладання науково-дослідних проектів й контролював їх виконання. М. Корчинський читав лекції й проводив наукові семінари на п'яти континентах Як консультант з питань металургії приймав участь у різноманітних проектах, які мають за мету розширення сфери застосування мікролегованих сталей у промисловості.

М. Корчинський автор численних наукових праць й володів багатьма патентами. Він нагороджений відзнаками низки міжнародних й американських організацій, зокрема, Американського інституту чорної металургії, Американського інституту гірничих інженерів, інженерів-металургів та інженерів-нафтовиків, Американського товариства металознавства, корпорації Union Carbide. Він був дійсним членом Академії інженерних наук України.

У 1975 й 1995 роках був Головою Міжнародних конференцій "МікролеГування'75" та "Мікролеґування'95". Біографія М. Корчинського подається в "American Men and Women in Science", "Who's Who in America", "Who's Who in Engineering", "Who's Who in Technology Today".

Останній контракт М.Корчинський уклав з c|o Stratcor Technical Sales, Inc. майже на 90 му році життя! Як консультант з металургії перебував у тривалих відрядженнях в КНР, впроваджуючи у виробництво свої розробки. Впровадження за власними патентами з захватом сприйняті китайськими металургами. Професор T.Perles згадує: "Я був свідком того, як біля 300 поважних металургів стояли в черзі за автографом професора Корчинського".

Позаторік зателефонував мені Михайло Михайлович: "Гримаси долі: свої комуністи переслідували мого батька і мене, а китайські дали найвищу державну нагороду... А може це не політика,а стандарт мислення? Я мав поважні розмови з академіками Тараном Ю.М. та Патоном Б.Є. і дістав високу оцінку своїх технологічних досягнень. Експертні висновки цих всесвітньо відомих вчених вже понад рік як передано в секретаріат Президента Ющенка В.А. разом з моїми пропозиціями впроваджень на щонайвигідніших для України умовах. Не можу зрозуміти, хто керує самостійною Україною, яке співвідношення між вмістом голів і кишень?"

Не розуміємо цього і ми.

У 1990 році, майже через 50 років після завершення навчання, Михайло Корчинський вперше після війни ступив на рідну кафедру. Попросив провести його в аудиторію №29 корпусу 10 го, пройшов до вікна, сів і заплакав: "Саме тут стояло моє бюрко". Ми тоді багато почули про страхи і сподівання молодих інженерів воєнної пори. Сподівання справдились повною мірою, хоча і не вдома... З того дня впродовж 20 років ми мали щастя підтримувати тісні виробничі і дружні контакти.

Коли людина відходить у вічність в повному віці та світлому розумі, виконавши предначертане і з чистим сумлінням несучи до Неба звіт про земне життя, то хочеться на тризні врочистій не обмежуватись лише некрологом, але згадати хоч деякі характерні риси особистого спілкування та поведінки у побуті.

У 1995р. на серйозній Міжнародній конференції у м. Закопане мій син-аспірант виголосив доповідь, досить переконливу за змістом і не дуже - за викладом (що, звісно, розмило щільність науково-складної, цільної, хоч і досить контраверсійної для товариства, позиції нашої наукової групи). Сидимо за столиком на дружній вечері і Михайло Михайлович жартує: "Сергію, ти вже й далі не пий, ми з татом візьмемо гріхи на себе. А стосовно доповіді запам'ятай: спочатку скажи, що ти хочеш виголосити і з якої причини, потім власне виголоси, а після того неодмінно і дуже лаконічно та дохідливо поясни, про що ти ото говорив". Пройшли роки, а педагогічний і моральний авторитет Корчинського для Сергія є беззаперечним. (A propos: на згаданій вечері Голова Оргкомітету проф.L.Dobrzanski звернувся з коротко-Англійсько-Польським тостом до численної Італійської делегації… і передав мову Корчинському — "przepraszam" сказав Михайло Михайлович і виголосив спіч Італійською під бурхливі оплески італійців. Схоже, що зі слов’янських та германо-романських мов не було йому непідвладних: принаймні 6-ма з них він спілкувався вільно.

Якось вже потім у мене вдома взявся Михайло Михайлович допомагати готувати обід. Дружина моя не втрималася від жіночої цікавості і спитала, чому він ще й досі (за 80!) працює? - "Одружився я пізно, після 35-ти і пішли діти. Всього з Таісією маємо трьох і то зі значним розривом. Всіх вдалося пристойно вивчити, що коштувало немало. А позатим мені повезло,- моя праця не лише добре оплачується, але і приносить немале задоволення." Прожили Корчинські в єдиному шлюбі 53 роки і схоже, що це саме той випадок, коли хочеться іти до праці і хочеться вертатись додому.

Минає три роки, як Михайло Михайлович востаннє відвідав рідну кафедру. Цього разу, з нагоди 135-річного ювілею кафедри він приїхав з двома дочками, Мариною та Роксаною і внуком Манфредом. Зворушливо було спостерігати, з яким здивуванням і захопленням рідні реагували на емоційні спогади дідуся про минуле і пророкування великого майбутнього Львівській політехніці.

Згадуючи студентське життя передвоєнних років, професор особливо акцентував на високому рівні викладання фундаментальних дисциплін, завдяки чому він в найкоротшому часі посів належне місце у науці та промисловості США. Технологія - це стало оновлювана і вдосконалювана будова, але грунтується вона на фундаментальних законах математики, фізики, хімії, науки про матеріали. Починайте з грунтовного вивчення цих наук, бо вони, на відміну від наук суспільних, не змінюють своїх законів, а лише вдосконалюють їх, залишаючись основою будь-яких конструкційних чи технологічних рішень. З іншого боку, без практичного застосування сучасні фундаментальні науки потребують великих коштів, посильних лише наймогутнішим країнам. Навпаки, у органічному поєднанні з технологією вони заслуговують на солідну частку спільного заробітку. Саме у цьому плані Михайло Михайлович вбачав перспективи розвитку кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики.
Korczynski Michael 2007


"Є не так багато оригінальних мислителів у будь-якій галузі і він був одним із них",- ця оцінка T.Deardo, професора інженерного матеріалознавства із Пітсбурга (США), певною мірою відображує професійні особливості М.М.Корчинського.

За двадцять років взаємного спілкування ми пізнали не менш важливе
- Він був гарячим патріотом рідної Львівської Політехніки,
дорогого йому міста Львова, коханої України.
Michael Korczynski 2008.Stratcor
Збережемо світлу пам'ять про Вчителя!


професор Прохоренко В.Я.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2010

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:55 am
Powered by Dreamwidth Studios